Een jaarlijkse keuring van autolaadkranen (ALK) is verplicht. Autolaadkranen worden namelijk intensief gebruikt en bij onvoldoende onderhoud kan de vereiste veiligheid in het geding komen. Bovendien kan een defect vertraging veroorzaken of zelfs stilstand tot gevolg hebben. In de Arbo-wet is een jaarlijkse keuring verplicht gesteld. Zo’n wettelijk verplichte keuring is geen overbodige luxe. In het belang van de veiligheid van de gebruiker en die van omstanders. Deskundige keuring  Voor deskundig onderhoud en goede reparaties kan men terecht bij ons, alsmede de aangestelde ALK keuringsstations, die allen zijn aangesloten bij het RAI Autolaadkranen Keurmerk. Door zo’n deskundig uitgevoerde ALK keuring zijn de bedrijfszekerheid en veiligheid van de autolaadkraan gewaarborgd. En daarmee worden problemen voorkomen. Keuringsbewijzen  Als de kraan is goedgekeurd door een gecertificeerde keurmeester, worden een aantal keuringsbewijzen afgegeven:

  • RAI ALK Keurmerk keuringssticker voor op de kraan
  • Checklist van de keuring
  • Registratie van de keuring in het kraanboek

In onze eigen werkplaats te Velsen Noord, waar wij normaliter alle denkbare opbouwen verzorgen, hebben wij ook ruimte ingericht om deze jaarlijks verplichte keuringen uit te voeren. Het voordeel van keuren op onze eigen locatie is dat wij alles bij de hand hebben om, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn, direct reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en uw autolaadkraan dus onmiddellijk na goedkeuring weer ingezet kan worden met een zo kort mogelijk tijdsverlies. Indien u in het bezit bent van een kraan met een hefcapaciteit van 2.000 kg of meer of een lastmoment van 10 ton.meter of meer en wordt de kraan ingezet voor hijswerkzaamheden i.p.v. alleen laden en lossen van het eigen voertuig, dan bent u verplicht om de kraan 2 jaar na ingebruikname, in een 2 jaarlijks schema te laten keuren volgens het TCVT schema voor “Autolaadkranen met hijsfunctie”. Deze keuringen mogen alleen uitgevoerd worden door geaccrediteerde instanties, zoals bijv. Vinçotte of TÜV Nederland. Met de betreffende instanties hebben wij een nauwe samenwerking. Ook deze keuring verzorgen wij graag voor u, zodat u te allen tijde verzekerd bent van de juiste keuring voor uw autolaadkraan. Indien u in het bezit bent van een kraan met een hefcapaciteit van 2.000 kg of meer of een lastmoment van 10 ton.meter of meer en wordt de kraan ingezet voor hijswerkzaamheden i.p.v. alleen laden en lossen van het eigen voertuig, dan bent u verplicht om de kraan 2 jaar na ingebruikname, in een 2 jaarlijks schema te laten keuren volgens het TCVT schema voor “Autolaadkranen met hijsfunctie”. Deze keuringen mogen alleen uitgevoerd worden door geaccrediteerde instanties, zoals bijv. SGS of TÜV Nederland. Met de betreffende instanties hebben wij een nauwe samenwerking. Ook deze keuring verzorgen wij graag voor u, zodat u te allen tijde verzekerd bent van de juiste keuring voor uw autolaadkraan.